Welkom

PHASTConsultancy, is op 1 april 1985 gevestigd te Apeldoorn en houdt zich sindsdien bezig met een scala van activiteiten, die voornamelijk liggen in de sfeer van het adviseren van bedrijven op het gebied van softwareontwikkeling, op het gebied van software-implementatie en op het gebied van het omgaan met de overheid.

Aan de linker zijde ziet u verwijzingen naar de producten of onderdelen daarvan.

Aan de rechter zijde treft u verwijzingen naar de hoofdonderdelen van deze website