Informatie

Peter Steenmeijer
De Directeur/Eigenaar, Peter H.A. Steenmeijer (1944), is sinds 1966 werkzaam in de automatisering, sinds 1975 gespecialiseerd in de administratieve organisatie van verzekeringsbedrijven in de breedste zin en vanaf 1990 tot 2003 politiek actief.
Vanaf 1972 tot 1979 en vanaf 1985 tot heden is veelal op projectbasis gewerkt, waarbij in veel gevallen het gehele automatiseringstraject vanaf de haalbaarheid tot en met de implementatie is uitgevoerd.
Vanaf 1966 tot 1970 is er gewerkt aan systeemsoftware, zoals besturingssystemen en databases.
Vanaf 1968 tot heden, met een onderbreking van 1979 tot 1985 is er in Cobol software ontwikkeld op verschillende platvormen, van officecomputer tot mainframe.
Ervaring is opgedaan in bijna alle bedrijfstakken, zoals industrie, groothandel, transport, nutsbedrijven, banken, verzekeringen, onderwijsinstellingen en overheden. Voor assurantietussenpersonen, makelaars in Verzekeringen en Verzekeringsmaatschappijen is vanaf 1975 tot en met 2011 een software pakket ontwikkeld en enkele malen gemigreerd. De laatste gebruiker is per oktober 2011 overgestapt naar een wereldwijd webbased softwarepakket.
Vanaf begin 2011 is er ervaring opgedaan met webbased projecten, geschreven in PHP met gebruikmaking van MySql als onderliggende database. Deze producten worden onder producten verder beschreven.

Management periode
De periode 1979 tot 1985 staat in het teken van management bij Burrouhgs, later Unisys. (zie CV)

Politieke periode
In de politieke periode is ervaring opgedaan met watermanagement, ruimtelijke ordening, verkeer, financiƫn, het omgaan met een ambtelijk apparaat en het efficiƫnt leiden van vergaderingen.
Uit deze periode is het besef van de onmacht blijven hangen, die bedrijven ondervinden bij het realiseren van hun plannen. Bedrijven voelen vaak de onbuigzaamheid bij de overheid als een tegenmacht, terwijl bij goed overleg vaak blijkt dat daarvan geen sprake hoeft te zijn. De overheid behartigt vele belangen en de belangen van het bedrijfsleven zijn daar een onderdeel van. Een tijdige en juiste benadering kan veel tijd, geld en ergernis schelen.

Kenmerken
De combinatie van het automatiseren van heel veel bedrijven in verschillende bedrijfstakken, de politiek bestuurlijke ervaring en de maatschappelijke ervaring opgedaan in het vrijwilligerswerk, maakt dat er bijna geen terrein is waarop geen ervaring is opgedaan en waarvoor geen kennis wordt meegebracht.
Alle projecten, professioneel en anderszins, zijn altijd met een positief resultaat afgesloten.

Uit onderstaande CV moge de diversiteit van de projecten blijken en de ervaringen die daarmee zijn opgedaan. Wat niet direct uit een CV naar voren komt zijn de kwaliteiten, op grond waarvan de projecten succesvol zijn afgesloten.
Inlevingsvermogen, begrijpen van de vraag achter de vraag, snel inleren op basis van voorbeelden in de praktijk gecombineerd met documentatie, visie op de toekomst, humor, accuraat werken, geordend zijn, het niet primair uitzijn op geldelijk gewin, het gevoel voor pioriteiten en de daarbij behorende besluitvorming. Minder ontwikkeld is het verkopen om te verkopen.

Curriculum Vitae in word-formaat
Curriculum Vitae in pdf-formaat