Producten

Gezins Management Software.

Met dit product kan de gehele gezinsadministratie worden gevoerd.

In veel gevallen hebben gezinnen en/of gezinsleden wel een deel van hun gegevens in een computer opgeslagen, maar veelal mist hierin elke structuur. Ook is er vaak geen inzicht in de finaciële huishouding. Wat geven we per jaar waar aan uit en waar zit nog financiële ruimte. Door gebrek aan inzicht wordt het bestedingsvermogen van gezinnen vaak overschat, zeker in de maanden dat er weinig jaarlijkse betalingen gedaan worden.

In deze software staat het gezin centraal en kan voor het gezin de boekhouding worden bijgehouden en een inventarisoverzicht worden gemaakt. Per gezinslid kunnen acties, declaraties, contracten, relaties en een journaal worden bijgehouden. Tenslotte kunnen instanties worden omschreven en de daarbij behorende personen, zoals voor scholen en verenigingen.

Het bijhouden van de contracten en verplichtingen is het belangrijkste onderdeel, omdat hiermee het uitgavenpatroon kan worden beheerst. De computer meldt tijdig opzegmomenten, waardoor overbesteding kan worden teruggedrongen.

Doordat alle gegevens bij een webserver zijn ondergebracht, de meeste gegevens zijn daar gecodeerd, is het mogelijk om voor de administratie een gezinsadviseur te benoemen, die mee kan kijken in de gevoerde administratie.

Omdat de software webbased is, is alleen een webbrowser een vereiste en kan in principe op elke moment en op elke plek waar internet beschikbaar is aan de administratie worden gewerkt of worden ingezien.

De software kan worden gebruikt op grond van een licentie per gezin, ongeacht het aantal gezinsleden. De kosten bedragen €18,15 incl. btw per jaar, bij vooruitbetaling te voldoen.

Om een inzicht te krijgen in wat er kan en niet kan, is een proeflicentie aan te vragen, klik daarvoor op de link “Gezins Management Software in de linker kolom. U kunt dan twee maanden deze software gratis gebruiken en bij een eventuele definitieve aanmelding blijven de reeds ingebrachte gegevens behouden.