Consultancy

Door een jarenlange ervaring in het ontwikkelen van software en het implementeren daarvan, is er veel kennis vergaard op het gebied van het automatiseren en vooral informatiseren van allerhande bedrijven, instellingen en overheidsorganen.

Daarnaast is veel ervaring opgedaan in bestuurlijke zin. Ruim 11 jaar als gemeenteraadslid, 4 jaar als lid van provinciale staten, 5 jaar lid van het algemeen bestuur van een waterschap en ruim 7 jaar voorzitter van een middelgrote sportvereniging.

Middels deze ervaringen is het mogelijk op een groot aantal gebieden een adviesrol te vervullen, waarbij juist door de brede ervaring een integrale kijk op eventuele problemen/uitdagingen mogelijk is.
Ook in juridische zin is ervaring opgedaan als lid van de commissie voor beroep en bezwaar, waar veel – vaak ingewikkelde – gevallen in het bestuursrecht zijn behandeld.

Het begrip consultancy is breed, maar in dit geval is het ook breed.